Advies en Behandel Centrum Geriatrie

Heeft u behoefte aan een vorm van (para)medische zorg? Dan kunt u een beroep doen op de behandelaren van het Advies en Behandel Centrum Geriatrie van Patyna:

Zowel onze eigen cliënten, als externe cliënten, kunnen van deze diensten gebruik maken. Woont u op één van de locaties van Patyna? Dan vindt vergoeding plaats vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) op basis van uw geïndiceerde zorgzwaartepakket.

Woont u thuis of in een ander woonzorgcentrum, dan kan de behandeling worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien u hier niet voor verzekerd bent of Patyna heeft geen contract met uw verzekeraar, dan ontvangt u de factuur thuis (zie tarievenlijst).

Voor zorgaanbieders
Ook zorgaanbieders kunnen een beroep doen op de expertise van onze behandelaars. Wij zijn aangesloten bij ZorgDomein. Via ZorgDomein kunt u cliënten naar ons verwijzen. U vindt ons eerstelijns behandelaanbod onder de zorgvragen 'Geriatrie' en 'Paramedische zorg'. Daarnaast kunt u gebruik maken van de formulieren op onze website.

ABC Campus
Onze behandelaars verzorgen op aanvraag ook klinische lessen, voorlichting of scholing. Voorbeelden van trainingsprogramma's vindt u op onze website. Voor de inzet van de behandelaars ten behoeve van andere zaken dan behandeling/ondersteuning geldt het daartoe vastgestelde uurtarief. Een offerte kan vrijblijvend worden opgevraagd.

Meer informatie
Advies en Behandel Centrum Geriatrie
T  0515 - 428 341
E abcgeriatrie@patyna.nl