Advies en Behandel Centrum Geriatrie

Heeft u behoefte aan een vorm van (para)medische zorg? Dan kunt u een beroep doen op de medewerkers van het Advies en Behandel Centrum Geriatrie van Patyna:

Zowel onze eigen cliënten, als externe cliënten, kunnen van deze diensten gebruik maken. Woont u op één van de locaties van Patyna? Dan vindt vergoeding plaats vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) op basis van uw geïndiceerde zorgzwaartepakket.

Woont u thuis of in een ander woonzorgcentrum, dan kan de behandeling worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien u hier niet voor verzekerd bent of Patyna heeft geen contract met uw verzekeraar, dan ontvangt u de factuur thuis (zie tarievenlijst).

Voor zorgaanbieders
Ook zorgaanbieders kunnen een beroep doen op de expertise van onze behandelaars. Wij zijn aangesloten bij ZorgDomein. Via ZorgDomein kunt u cliënten naar ons verwijzen. U vindt ons eerstelijns behandelaanbod onder de zorgvragen 'Geriatrie' en 'Paramedische zorg'. Daarnaast kunt u gebruik maken van de formulieren op onze website.

Onze behandelaars verzorgen op aanvraag ook klinische lessen, voorlichting of scholing. Een overzicht van de producten is gebundeld in een productenboek. Voor de inzet van de behandelaars ten behoeve van andere zaken dan behandeling/ondersteuning geldt het daartoe vastgestelde uurtarief. Een offerte kan vrijblijvend worden opgevraagd.

Meer informatie
Advies en Behandel Centrum Geriatrie
T  0515 - 428 341
E abcgeriatrie@patyna.nl