Bewegingstherapeut

Actief zijn en in beweging blijven hebben een positieve invloed op uw stemming, gedrag, geheugen en dag- en nachtritme. Beweging biedt u ontlading en ontspanning en kan bijdragen aan het onderhouden van sociale contacten.

In de komende jaren neemt de vergrijzing in onze samenleving fors toe. Ouderdom gaat vaak gepaard met beperkingen en kwetsbaarheid en soms twee of meerdere chronische ziektes bij dezelfde persoon. Bewegingstherapie heeft effect op:

  • Uw dagelijkse handelingen
  • Uw mobiliteit en uw beweegbaarheid
  • Uw stemming en uw gedrag
  • Preventie indien sprake is van meerdere chronische ziektes tegelijk
  • Effect op uw medicatiegebruik

Onze bewegingstherapeuten begeleiden diverse beweeggroepen, zoals:

  • CVA
  • Dementie (dementerenden op zowel oudere als jonge leeftijd)
  • Depressiviteit of stemmingsproblemen
  • Parkinson of Artrose

Financiële afhandeling 
Woont u op één van de locaties van Patyna? Dan kan vergoeding plaats vinden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), afhankelijk van uw geïndiceerde zorgzwaartepakket. Indien de inzet van een bewegingstherapeut niet binnen uw zorgzwaartepakket valt, geldt het vastgestelde uurtarief. Is er sprake van geriatrische revalidatiezorg, dan wordt uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed.

Ook als u thuis woont of in een ander woonzorgcentrum, kunt u gebruik maken van de bewegingstherapeut. Indien de inzet van een bewegingstherapeut niet binnen uw zorgzwaartepakket valt, geldt het vastgestelde uurtarief. U ontvangt hiervoor een factuur van het Advies en Behandel Centrum Geriatrie. Een offerte kan vrijblijvend worden opgevraagd.

Meer informatie
Advies en Behandel Centrum Geriatrie
T  0515 - 428 341
E abcgeriatrie@patyna.nl