Dementiezorg

Vanaf 1 januari 2017 nemen Thuiszorg Zuidwest Friesland, Meriant en Patyna, samen met Thuiszorg Het Friese Land, de activiteiten van dementienetwerk TinZ over.

Dat betekent dat iedereen die betrokken is bij de zorg voor mensen met dementie voortaan terecht kan bij Thuiszorg Zuidwest Friesland. Wij leggen u graag uit wat deze verandering voor u betekent. 

U bent verwijzer
Als huisarts of medewerker in de (geriatrische) zorg bent u vaak het eerste aanspreekpunt voor familie of mantelzorgers die te maken krijgen met een dementerende partner of naaste. Voortaan kunt u bij Thuiszorg Zuidwest Friesland iemand aanmelden voor begeleiding en zorg op maat. Wij maken gebruik van een aanmeldingsformulier. De procedure voor doorverwijzen naar de casemanagers blijft hiermee gelijk. Iemand aanmelden doet u op een van de volgende manieren:

Digitaal aanmeldformulier

Binnenkort vindt u hier het digitaal aanmeldformulier. Tot die tijd gebruikt u het geprinte aanmeldformulier.

Geprinte aanmeldformulier

U print het aanmeldformulier in PDF of WORD en vult het in. Het ingevulde formulier stuurt u per email of per post:

  • Ingescand, per e-mail naar tinz@thuiszorgzwf.nl (beveiligde lijn) of 
  • Naar het postadres:
    Thuiszorg Zuidwest Friesland 
    t.a.v. Tinz secretariaat
    Postbus 20.000
    8600 BA Sneek

U kreeg eerder zorg van Tinz
Wanneer u al begeleiding of zorg ontvangt van TinZ zal Thuiszorg Zuidwest Friesland deze werkzaamheden vanaf januari 2017 overnemen. U houdt uw eigen casemanager.

U bent familie of mantelzorger
Dementie ontstaat heel sluipend en is daardoor in de beginfase lastig te herkennen. Twijfelt u of uw naaste, familielid of kennis (beginnende) dementie heeft? Neemt u dan contact op met uw huisarts. Hij of zij adviseert u vervolgens over de vervolgstappen.

Meer informatie
Heeft u vragen over thuiszorg in het algemeen? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling zorgbemiddeling via zorgbemiddeling@patyna.nl.

Heeft u vragen over dementiezorg van Thuiszorg Zuidwest Friesland? Stel dan uw vraag via tinz@thuiszorgzwf.nl of bel 088 – 51 09 910 (altijd bereikbaar).

Op de website van Alzheimer Nederland vindt u uitgebreide informatie over dementie, de eerste verschijnselen en de diagnose.