Ergotherapeut

Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen, bijvoorbeeld als u door ziekte of handicap een lichamelijke of psychische beperking heeft. Kenmerkend voor ergotherapie is de kijk op zowel de persoon, de omgeving, als de activiteit.

De ergotherapeut bepaalt samen met u de belangrijkste problemen bij dagelijkse activiteiten, waarna de doelen van de behandeling worden opgesteld. Daarna zoekt de ergotherapeut in overleg oplossingen voor de problemen. Dit kan betekenen dat u een activiteit opnieuw leert of op een andere manier leert uit te voeren. Het kan ook gaan om met hulpmiddelen of aanpassingen te leren werken. Ergotherapeuten geven ook advies over verplichte en mogelijke aanpassingen voor re-integratie thuis, op het werk en in openbare gebouwen. Een behandeling door een ergotherapeut vindt plaats op één van de locaties van Patyna of bij u thuis.

Wat kan de ergotherapeut voor u betekenen?
De ergotherapeut kan u behandelen, adviseren of instrueren op diverse gebieden:

  • aanvragen van hulpmiddelen en/of voorzieningen vanuit de WMO, zoals woningaanpassingen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen.
  • aanvragen van hulpmiddelen en/of voorzieningen via de ziektekostenverzekering.
  • alledaagse activiteiten, zoals aan- en uitkleden, eten, verplaatsen in huis en buitenhuis, schrijven, huishoudelijke taken en werken achter de computer.
  • geven van instructie bij verschillende hulpmiddelen en voorzieningen.
  • helpen overbelasting van het lichaam te voorkomen, zodat activiteiten langer uitgevoerd kunnen worden.

Financiële afhandeling
Woont u op één van de locaties van Patyna? Dan kan vergoeding plaats vinden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), afhankelijk van uw geïndiceerde zorgzwaartepakket. Of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Is er sprake van geriatrische revalidatiezorg, dan wordt uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed.

Woont u thuis of in een ander woonzorgcentrum, dan kan de behandeling ook worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Patyna heeft met een aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten voor eerstelijns behandeling door de ergotherapeut. Indien u verzekerd bent voor behandeling (basis en/of aanvullend) bij een gecontracteerde zorgverzekeraar, dan vindt declaratie van de behandeling rechtstreeks plaats bij uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. Er kan sprake zijn van een eigen bijdrage en een eigen risico. Het is belangrijk navraag te doen bij uw eigen zorgverzekeraar op welke wijze u bent verzekerd. Indien u hier niet voor verzekerd bent of Patyna heeft geen contract met uw verzekeraar, dan ontvangt u de factuur thuis (zie tarievenlijst).

Onze Advies- en Behandelcentra zijn direct toegankelijk voor ergotherapeutische behandelingen. Directe toegankelijkheid betekent dat u een afspraak kunt maken zonder verwijsbrief. Voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar kan een verwijsbrief noodzakelijk zijn.

Op de website van ZorgWijzer staat een overzicht gepubliceerd met de actuele vergoeding van ergotherapie vanuit de basis- en aanvullende zorgverzekering.

Meer informatie
Advies en Behandel Centrum Geriatrie
T  0515 - 428 341
E abcgeriatrie@patyna.nl