Fysiotherapeut

Bewegen is belangrijk voor iedereen. Iedere dag bent u afhankelijk van het functioneren van uw lichaam. Maar door ouderdom of ziekte is het soms niet meer vanzelfsprekend dat uw lichaam goed functioneert.

Komt u moeilijker overeind? Raakt u uw evenwicht wel eens kwijt of vindt u traplopen eng worden? Heeft u last van de gevolgen van een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson of een operatie? Leg uw vragen eens voor aan een (geriatrie)fysiotherapeut van het Advies en Behandel Centrum Geriatrie. Wij zijn gespecialiseerd in de zorg voor (kwetsbare) ouderen met complexe gezondheidsproblematiek. We helpen u graag. Bijvoorbeeld om toch goed te kunnen (trap)lopen, fietsen, wassen en aankleden.

Hoe werken wij?
Wij vinden het belangrijk dat u een behandeling krijgt die volledig bij uw klachten past. Tijdens de eerste afspraak bespreken we uw gezondheid, het dagelijks functioneren en uw klachten. Daarna stellen we samen een behandelplan op, afgestemd op uw wensen en fysieke mogelijkheden. Een behandeling door een fysiotherapeut vindt plaats op één van de locaties van Patyna of bij u thuis.

Financiële afhandeling
Woont u op één van de locaties van Patyna? Dan kan vergoeding plaats vinden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), afhankelijk van uw geïndiceerde zorgzwaartepakket. Of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Is er sprake van geriatrische revalidatiezorg, dan wordt uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed.

Woont u thuis of in een ander woonzorgcentrum, dan kan de behandeling ook worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Patyna heeft met een aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten voor eerstelijns behandeling door de fysiotherapeut. Indien u verzekerd bent voor behandeling (basis en/of aanvullend) bij een gecontracteerde zorgverzekeraar, dan vindt declaratie van de behandeling rechtstreeks plaats bij uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. Er kan sprake zijn van een eigen bijdrage en een eigen risico. Het is belangrijk navraag te doen bij uw eigen zorgverzekeraar op welke wijze u bent verzekerd. Indien u hier niet voor verzekerd bent of Patyna heeft geen contract met uw verzekeraar, dan ontvangt u de factuur thuis (zie tarievenlijst).

Onze Advies- en Behandelcentra zijn direct toegankelijk voor fysiotherapeutische behandelingen. Directe toegankelijkheid betekent dat u een afspraak kunt maken zonder verwijsbrief. Voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar kan een verwijsbrief noodzakelijk zijn.

Meer informatie
Advies en Behandel Centrum Geriatrie
T  0515 - 428 341
E abcgeriatrie@patyna.nl