Logopedist

Logopedie is bedoeld voor iedereen die in het dagelijks leven problemen ondervindt met communiceren, slikken en/of ademen.  De logopedisten begeleiden u door middel van onderzoek, therapie en/of advies. 

De logopedist bespreekt met u in welke situaties u problemen ondervindt. Vervolgens wordt samen gezocht naar de meest passende oplossing voor u en uw omgeving.  Een behandeling door een logopedist vindt plaats op één van de locaties van Patyna of bij u thuis.

Wat kan de logopedist voor u betekenen?
De logopedist ondersteunt bij problemen op diverse gebieden:

  • taal; onderzoek, therapie, advies, eventueel gebruik communicatiehulpmiddel
  • spraak; onderzoek, therapie, advies, eventueel gebruik communicatiehulpmiddel
  • slikken; onderzoek, therapie, advies (hulpmiddelen)
  • gehoor; onderzoek, advies over aanschaf en gebruik van een hoortoestel
  • adem (o.a. COPD en hyperventilatie); onderzoek, therapie, advies
  • stem; onderzoek, therapie, advies

Financiële afhandeling
Woont u op één van de locaties van Patyna? Dan kan vergoeding plaats vinden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), afhankelijk van uw geïndiceerde zorgzwaartepakket. Of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Is er sprake van geriatrische revalidatiezorg, dan wordt uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed.

Woont u thuis of in een ander woonzorgcentrum, dan kan de behandeling ook worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Patyna heeft met een aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten voor eerstelijns behandeling door de logopedist. Indien u verzekerd bent voor behandeling (basis en/of aanvullend) bij een gecontracteerde zorgverzekeraar, dan vindt declaratie van de behandeling rechtstreeks plaats bij uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. Er kan sprake zijn van een eigen bijdrage en een eigen risico. Het is belangrijk navraag te doen bij uw eigen zorgverzekeraar op welke wijze u bent verzekerd. Indien u hier niet voor verzekerd bent of Patyna heeft geen contract met uw verzekeraar, dan ontvangt u de factuur thuis (zie tarievenlijst).

Onze Advies- en Behandelcentra zijn direct toegankelijk voor logopedische behandelingen. Directe toegankelijkheid betekent dat u een afspraak kunt maken zonder verwijsbrief. Voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar kan een verwijsbrief noodzakelijk zijn.

Meer informatie
Advies en Behandel Centrum Geriatrie
T  0515 - 428 341
E abcgeriatrie@patyna.nl