Specialist ouderengeneeskunde

Heeft u klachten door verschillende ziektes en aandoeningen? Gebruikt u veel medicijnen? Of maakt u zich zorgen over een slechter wordend geheugen? Met dit soort vragen kunt u terecht bij de specialist ouderengeneeskunde.

Steeds meer mensen met een complexe zorgbehoefte wonen thuis. Vaak hebben zij behandelvragen die passen binnen het vakgebied van de specialist ouderengeneeskunde. De specialist ouderengeneeskunde komt bijvoorbeeld bij u thuis. Er zijn ook specialisten, die spreekuur houden in het ziekenhuis. De specialist ouderengeneeskunde heeft een consultfunctie; uw huisarts blijft vaak uw hoofdbehandelaar.

Wat kan de specialist ouderengeneeskunde voor u betekenen? 
De specialist ouderengeneeskunde kan u helpen bij zorgvragen, zoals:

  • Chronische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, Multipele Sclerose, COPD, hartfalen, suikerziekte (diabetes mellitus)
  • Chronisch en veel medicijnengebruik
  • Duizeligheid en vallen
  • Eenzaamheid
  • Gedaalde stemming
  • Geheugenklachten
  • Incontinentie
  • Kans op ondervoeding
  • Pijn
  • Restverschijnselen en late gevolgen na een beroerte (CVA)

Indien u zorgvragen herkent voor uzelf en/of partner/familieleden, bespreek dit dan met de huisarts. Wellicht kan een specialist ouderengeneeskunde uitkomst bieden.

Financiële afhandeling 
Woont u op één van de locaties van Patyna? Dan vindt vergoeding plaats vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) op basis van uw geïndiceerde zorgzwaartepakket. Is er sprake van geriatrische revalidatiezorg, dan wordt uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed.

Ook als u thuis woont of in een ander woonzorgcentrum, wordt de behandeling door één van de specialisten ouderengeneeskunde betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Wij hebben daarover afspraken gemaakt met het zorgkantoor en andere zorggroepen. De financiële afhandeling vindt rechtstreeks plaats tussen Patyna en het zorgkantoor of uw woonzorgcentrum.

Meer informatie
Advies en Behandel Centrum Geriatrie
T  0515 - 428 341
E abcgeriatrie@patyna.nl