Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Bewegingstherapeuten

Actief zijn en in beweging blijven is belangrijk voor iedereen. De bewegingstherapeuten van Patyna begeleiden onder andere cliënten met een CVA, de ziekte van Parkinson en dementie.

Bewegingstherapie heeft effect op:

  • uw dagelijkse handelingen
  • uw mobiliteit en uw beweegbaarheid
  • uw stemming en uw gedrag
  • preventie indien sprake is van meerdere chronische ziektes tegelijk
  • uw medicatiegebruik

Wat doet een bewegingstherapeut?

De bewegingstherapeut helpt u om in beweging te blijven. Samen met u zoekt de bewegingstherapeut naar activiteiten, die aansluiten bij uw wensen en mogelijkheden.

Wat kost bewegingstherapie?

Woont u in één van de locaties van Patyna?

Bewegingstherapie is niet standaard opgenomen in de Wet langdurige zorg (Wlz) of de zorgverzekeringswet. In enkele gevallen kan vergoeding wel plaatsvinden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is afhankelijk van uw geïndiceerde zorgzwaartepakket. Is er sprake van geriatrische revalidatiezorg, dan wordt uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed.

Bewegen op maat

U kunt op eigen kosten deelnemen aan één van onze vormen van Bewegen op Maat:

Bewegen op maat in groepsvorm; 1 keer per week€37,50 per maand
Bewegen op maat in groepsvorm; 2 keer per week€50,00 per maand
Bewegen op maat individueel€26,50 per 30 minuten

Afspraak met een bewegingstherapeut

Wilt u een afspraak maken met één van onze bewegingstherapeuten? Neem dan contact op met het behandelteam:

T. 0515 - 428 341
E. behandelteam@patyna.nl