Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

(GZ-)psychologen

De (GZ-)psychologen van Patyna zijn gespecialiseerd in de ouderenzorg. Zij zijn bekend met het behandelen van een breed scala aan psychische problemen in de context van het ouder worden.

Wat doet een psycholoog?

Samen met u kijkt de psycholoog waar uw klachten mee te maken hebben en wat hieraan gedaan kan worden.

Wanneer iemand is opgenomen bieden onze psychologen ook begeleiding aan het betrokken zorgteam door middel van scholing, voorlichting en gedragsbesprekingen. Daarnaast zijn de psychologen op de achtergrond bezig met de kwaliteit van zorg, onder andere door het bijhouden van wetenschappelijke bevindingen en beleidsontwikkeling.

Wat kost een psycholoog?

Woont u in één van de locaties van Patyna?

Dan kan vergoeding plaats vinden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), afhankelijk van uw geïndiceerde zorgzwaartepakket. Is er sprake van geriatrische revalidatiezorg, dan wordt uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed.

Woont u thuis?

Ook dan kunt u behandeling ontvangen. Dit kan vergoed worden door uw zorgverzekeraar, of in sommige gevallen door de Wlz (als u een indicatie van het CIZ heeft).

Eigen bijdrage

Voor behandeling kan er sprake zijn van een eigen bijdrage en/of een eigen risico. Het is belangrijk na te vragen bij uw zorgverzekeraar op welke wijze u bent verzekerd.

Afspraak maken met een psycholoog

Wilt u een afspraak maken met één van onze psychologen? Neem dan contact op met het behandelteam:

T. 0515 - 428 341
E. behandelteam@patyna.nl