Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Fixeren, wat is het alternatief?

In de zorg is het af en toe nodig om vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen.

Het is belangrijk om je te allen tijde af te vragen of fixeren echt nodig is en zo ja, welk middel je daarvoor gebruikt. Kennis over alternatieven en de juiste afwegingen maken om tot een goed onderbouwde keuze te komen is dan essentieel. Tijdens deze workshop focussen we ons op alternatieven, de rol van de ergotherapeut en de eigen rol hierin.

Deze workshop is onderdeel van het trainingsprogramma leven in vrijheid en wordt gegeven door de ergotherapeuten van Behandelteam Patyna.