Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Geen klier voor het plezier

Tijdens deze interactieve workshop staan gedragsproblemen bij dementie centraal. Er wordt aandacht besteed aan de meest voorkomende gedragsproblemen, de oorzaken van gedragsproblemen en hoe je er mee om kunt gaan.

Aan de hand van een casus wordt samen gekeken hoe je te werk kunt gaan bij probleemgedrag. Hier komt observeren, rapporteren en overleggen aan bod. Waar let je op? Wat is het probleem en voor wie is het een probleem? Wie schakel je in en wanneer? Hoe kun je er mee om gaan? Deze en ongetwijfeld ook andere vragen komen tijdens de workshop aan bod. Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng.

Deze workshop is onderdeel van het trainingsprogramma leven in vrijheid en wordt gegeven door de psychologen van Behandelteam Patyna.