Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

In wie zijn belang?

Bij de zorg voor dementerenden is het vaak moeilijk in te schatten in hoeverre iemand in staat is zijn of haar belangen zelf te behartigen. Dit geldt voor zowel medische als niet-medische zaken.

Bij de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen is het ook van groot belang dat je, je bewust bent van het feit dat een dementerende niet altijd in staat is om wel of niet in te stemmen met een vrijheidsbeperkende maatregel. De workshop is een verdieping in termen als wilsbekwaamheid en handelingsbekwaamheid. Ook wordt stil gestaan bij de termen mentorschap, bewindsvoering en curatele.

Deze workshop is onderdeel van het trainingsprogramma leven in vrijheid en wordt gegeven door de maatschappelijk werker van Behandelteam Patyna.