Mei elkoar!

Nieuws en corona-updates

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste gebeurtenissen bij Patyna met betrekking tot het coronavirus.

Woont uw naaste bij Patyna en heeft u vragen? Neem dan contact op met de locatie, waar uw naaste woont.

Bent u journalist? Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie: 0515 - 853 848 (tijdens kantooruren).Informatie besmettingen medewerkers

Er zijn meerdere medewerkers van verschillende locaties positief getest op het coronavirus. Alle medewerkers verblijven thuis in isolatie. Alle betrokkenen op de locaties zijn persoonlijk geïnformeerd.

Informatie besmettingen bewoners

Op verschillende locaties zijn bewoners positief getest op het coronavirus. De betreffende bewoners worden geisoleerd verzorgd en verpleegd. Alle betrokkenen op de locatie zijn persoonlijk geïnformeerd. De volgende afdelingen/locaties zijn gesloten voor bezoekers:

  • Afdeling De Marren (Ielânen, Sneek)
  • Afdeling Terpen/Greiden (Ielânen, Sneek)
  • Bonifatiushuis, Sneek
  • Begane grond Martenahiem (Tzum)
  • Tweede etage Dr. Wumkeshûs (Sneek)

Komt u op bezoek?

Dan vragen wij u zich te houden aan de hygiënemaatregelen, een mondkapje te dragen (verkrijgbaar op de locatie en is verplicht) en het registratieformulier in te vullen. Op die manier kunnen we bij een eventuele besmetting achterhalen wie er op de locatie is geweest. Dit doen wij voor de veiligheid van u, de bewoners en onze medewerkers.

> Lees hier de bezoekersregels

Veelgestelde vragen

Hoeveel bezoekers zijn welkom op de locatie?

Bewoners mogen maximaal 2 bezoekers per dag ontvangen. Hierbij geldt 1 bezoeker per bezoekmoment. Bezoek vindt plaats op de eigen kamer van de bewoner en is bewonersgebonden, waarvoor geen vaste bezoektijden gelden. Indien de bewoner op een tweepersoonskamer verblijft en de 1,5 meter niet kan worden gehouden, kan bezoek, indien aanwezig, gebruikmaken van een bezoekersruimte.-

Waarom test Patyna niet preventief bij een besmetting?

Het wel of niet preventief testen van bewoners is heel erg afhankelijk van de lokale situatie en de omstandigheden waaronder de besmetting heeft plaatsgevonden. Als bewoners geen klachten hebben, dan heeft het niet zoveel zin om deze bewoners te testen. Vaak ben je te vroeg en zijn de testen ten onrechte negatief. Daarnaast moeten we landelijk overmatig gebruik van testen voorkomen.

Soms heeft het wel zin om de overige bewoners te testen, bijvoorbeeld bij een uitbraak of wanneer de positief geteste bewoner niet geïsoleerd verpleegd kan worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de GGD en Izore. Kortom: bij elke besmetting maken we telkens een veelheid van afwegingen. Anders gezegd: het gaat altijd om maatwerk, waarbij we afhankelijk zijn van regionale afstemming.

Er is een coronabesmetting op de locatie van mijn naaste, wat betekent dit voor mij?

Als er een besmetting is op de locatie van uw naaste, dan informeren we u hier persoonlijk over en leggen we uit wat de besmetting voor u betekent. 

Blijven winkels in locaties open?

Winkels blijven alleen open voor onze bewoners met in achtneming van de algemene hygiënemaatregelen. Dit betekent dat bewoners van aanleunwoningen niet meer in onze winkels kunnen komen.


Let op: dit betreft de winkels, binnen de locaties van Patyna, die gericht zijn op eerste levensbehoeften. Uitzondering is een tijdelijke sluiting wanneer er een corona-uitbraak is.

Blijven onze restaurants en huiskamers open?

Restaurants en huiskamers blijven alleen open voor onze bewoners. Bewoners van aanleunwoningen kunnen dus niet meer in onze restaurants en huiskamers.

Kan de dagbesteding nog doorgaan?

Dagbesteding blijft doorgaan, waarbij bewoners, maar ook cliënten welkom zijn. Deze worden zoveel mogelijk gescheiden van elkaar. Uitgangspunt is om de 1,5 meter afstand te bewaren. Wanneer dit niet mogelijk is, dan dragen de bewoners een mondkapje. Als dit niet haalbaar is, dan wordt de situatie voorgelegd aan de lokale cliëntenraad. Zij kunnen advies geven over of er aangesloten kan worden bij de dagbesteding.