Mei elkoar!

Nieuws en corona-updates

Op deze pagina vindt u alle informatie rondom corona.

Vragen
Woont uw naaste in een locatie van Patyna en heeft u vragen? Neem dan contact op met de locatie, waar uw naaste woont.

Pers
Bent u journalist? Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie: 0515 - 853 848 (tijdens kantooruren).


Komt u op bezoek?

U bent van harte welkom! Heeft u klachten? Stel uw bezoek dan uit.

Bezoekregeling revalidatie-afdelingen

Op de revalidatie-afdelingen is het advies één bezoeker per revalidant per dag, maximaal twee bezoekers.

Op werkdagen zijn de bezoektijden van 15.00 uur tot 20.00 uur. In het weekend zijn de bezoektijden van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 15.00 uur tot 20.00 uur. Let op: er wordt tussen 17.30 uur en 19.00 uur gegeten op de revalidatieafdelingen en er zijn revalidanten die tussen 13.00 en 15.00 even rusten. Houd hier rekening mee!