Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Informatie over coronavirus

Patyna houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. Het houdt ons elke dag bezig en het crisisteam overlegt iedere week over de laatste stand van zaken. Daarbij gebruiken wij de richtlijnen van het RIVM als leidraad en werken wij nauw samen met eigen infectiepreventiedeskundigen.

Wij hebben een aantal ingrijpende maatregelen moeten treffen om onze bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen. Dat voelt hartverscheurend, zeker in deze tijd. Elke dag willen we onze cliënten en bewoners veel warmte en liefde geven en op momenten als deze nog een beetje extra. De maatregelen, die nu getroffen zijn, gelden tot nader order.


Versoepeling bezoekregeling

Vanaf woensdag 27 mei is het bij Patyna onder voorwaarden weer mogelijk voor bewoners om bezoek te ontvangen.

We willen benadrukken dat het geen vrije bezoekersinloop betreft en dat de locatie niet weer helemaal open gaat. Het gaat om een bezoekregeling die aan strenge (landelijke) voorwaarden moet voldoen, zoals één vaste bezoeker per bewoner.

Bekijk hier alle voorwaarden

Veel gestelde vragen


Mag ik weer op bezoek komen?

Er is landelijk besloten om de bezoekregeling te versoepelen. Vanaf woensdag 27 mei is het bij Patyna onder voorwaarden weer mogelijk voor bewoners om bezoek te ontvangen.

Let op: het betreft geen vrije bezoekersinloop. Het gaat om een bezoekregeling, die aan strenge (landelijke) voorwaarden moet voldoen, zoals één vaste bezoeker per bewoner. Het is aan de locaties om te bepalen welke bezoektijden ze aanhouden.

Ik ben vrijwilliger bij Patyna. Mag ik weer vrijwilligerswerk doen?

Vanaf 27 mei mogen ook vrijwilligers weer onder strenge voorwaarden ingezet worden. Het is aan de locatie om te bepalen wanneer de inzet van vrijwilligers weer mogelijk is. 

Uitzondering hierop blijven de vrijwilligers van de uitbrengmaaltijden. Zij hebben toegang tot een bepaald gedeelte van de locatie waar de uitbrengmaaltijden staan.

Ik doe de was en de boodschappen voor mijn naaste, kan ik dit blijven doen?

Op de locatie komt een speciaal aangewezen plaats waar de was gebracht en opgehaald kan worden (tijdens kantoortijden). Maak hiervoor een afspraak met de contactverzorgende van uw naaste.

Geldt de bezoekregeling ook voor de aanleunwoningen?

Als deze aanleunwoningen een eigen ingang hebben, die niet samenvalt met de ingang voor de intramurale appartementen, dan gelden de strenge (landelijke) voorwaarden van de bezoekersregeling hier niet voor. Net zoals de afgelopen maanden, kunnen deze bewoners gewoon bezoek blijven ontvangen en naar buiten gaan.

Als de aanleunwoning alleen maar bereikt kan worden via de ingang van de intramurale locatie, dan is de bezoekersregeling wel van toepassing. Eventueel kan nog gekeken worden of er wellicht tijdelijk op een creatieve manier een afzonderlijke ingang gecreëerd kan worden.

Deze afspraken zijn geldend binnen Patyna op basis van de informatie van dit moment. Op het moment dat er nadere regels vanuit de landelijke overheid komen moeten we ons beleid misschien weer aanpassen.

Hoe kan ik videobellen met mijn naaste?

Op elke locatie zijn telefoons afgeleverd waardoor videobellen met uw naaste een stuk makkelijker is geworden. We doen dit via WhatsApp. Mocht u hier niet bekend mee zijn, dan kunt u hier een handleiding vinden.

Mogen paramedici, kappers, pedicures en dergelijke weer op locatie komen?

Vanaf 27 mei zijn vaste contactberoepen (zoals kappers) vanaf 27 mei ook weer welkom. Dit gold al voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en paramedici. Wisselende diensten die door derden worden aangeboden, zoals de mondhygiëniste en pedicure, kunnen alleen plaatsvinden na goedkeuring door de hoofdbehandelaar (specialist ouderengeneeskunde of huisarts).

Mag ik met mijn naaste naar buiten?

Vanaf 27 mei mogen bewoners onder voorwaarden weer naar buiten, zoals het vermijden van drukke plekken en niet elders naar binnen gaan. Vooral als dit ommetje niet zelfstandig gedaan kan worden, maar een externe nodig is, geldt ook voor die externe een uitgebreide gezondheidscheck. Het is aan de locatie om te bepalen wanneer bewoners weer naar buiten kunnen.