Mei elkoar!

Cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk dat cliënten en familieleden invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken binnen onze organisatie.

Bijna alle locaties van Patyna hebben een lokale cliëntenraad. In een cliëntenraad praten cliënten, of vertegenwoordigers van cliënten, mee over onderwerpen, die zij belangrijk vinden. Dit kan gaan over de kwaliteit van het eten, het hebben van een veilige en vertrouwde plek met voldoende privacy of sociale contacten met anderen.

De ervaringen van cliënten worden besproken in een overleg tussen de cliëntenraad en de locatiemanager of teamleider. Zij komen diverse keren per jaar bij elkaar. Uit iedere regio wordt een voorzitter van een lokale clientenraad afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad (CCR). Deze raad houdt zich bezig met het beleid en de strategische koers van Patyna. De centrale cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur.

Contact

De lokale cliëntenraden zijn regelmatig op zoek naar nieuwe leden. Voelt u zich betrokken bij de cliënten van Patyna en wilt u graag een bijdrage leveren aan het werk van de cliëntenraad? Stuur een mailtje naar clientenraad@patyna.nl.