Mei elkoar!

Kwaliteit

Wij leveren graag goede zorg. Daarom stellen we hoge eisen aan onszelf en werken we voortdurend aan verbetering van onze zorg- en dienstverlening.

We doen regelmatig een cliënttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau en volgens landelijk geldende regels.

HKZ-certificaat

Al onze locaties zijn HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is hét keurmerk voor de zorg. Dit certificaat bevestigt dat de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening van een goed niveau is.

Gastvrijheidszorg met sterren

Verschillende locaties van Patyna hebben het keurmerk 'gastvrijheidszorg met sterren'. Dit is een waarderingssysteem om de gastvrijheid in zorginstellingen weer te geven.

Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling

Een aantal locaties van Patyna heeft het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling. Met dit keurmerk tonen we aan dat dementerende ouderen optimaal kunnen bewegen in een veilige omgeving.

Lees meer over Patyna als fixatievrije organisatie

Het interne auditteam van Patyna

De bedoeling van een audit is het toetsen van de beloofde kwaliteit, waar we als Patyna voor staan. Wij doen dit respectvol in samenwerking met de cliënt en medewerker. Het doel is om de medewerkers te ondersteunen en de zorg nog beter te maken. Een spiegel voorhouden is een middel waardoor medewerkers bewuster zijn van hun eigen handelen.

We hebben een professioneel intern auditteam. Dit team volgt scholingen om waarderend te kunnen auditen. Hiervoor gebruiken we de tracer methode. We bekijken gemaakte afspraken tussen cliënt en medewerkers en hoe deze worden nageleefd. Bij cliënten, die niet meer in staat zijn te uiten wat hun vraag is, wordt Dementia Care Mapping gebruikt. Dit is een methode om te observeren wat de behoefte van de cliënt is en hoe deze vervuld wordt.

Met onze audits willen we, samen met de medewerkers, cliënten en familie, bereiken dat cliënten de meest optimale zorg krijgen.