Mei elkoar!

Kwaliteit

Goede kwaliteit van zorg leveren. Dat is wat Patyna wil. Daar blijven we dan ook continu aan werken.

Hoe we dat doen, kunt u lezen in onze kwaliteitsplannen en -verslagen. Verder doen we regelmatig een cliënttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

HKZ-certificaat

Patyna is HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit is een stevig pakket van kwaliteitseisen dat is opgesteld door de koepelorganisaties in overleg met cliënten, overheid en financiers. Wie voldoet aan alle eisen, levert verantwoorde (thuis)zorg.