Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Medezeggenschap

Wij vinden het belangrijk dat cliënten en medewerkers invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken binnen onze organisatie. Het personeel doet dit via de ondernemingsraad.

Voor cliënten is er een cliëntenraad. In een cliëntenraad praten clienten, of vertegenwoordigers van cliënten, mee over onderwerpen, die zij belangrijk vinden. Dit kan gaan over de kwaliteit van het eten, het hebben van een veilige en vertrouwde plek met voldoende privacy of sociale contacten met anderen.

Bijna alle locaties van Patyna hebben een lokale cliëntenraad. De ervaringen van cliënten worden besproken in een overleg tussen de cliëntenraad en de locatiemanager of een teamleider. Zij komen diverse keren per jaar bij elkaar. Uit iedere regio wordt een voorzitter van een lokale clientenraad afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad (CCR). Deze raad houdt zich bezig met het beleid en de strategische koers van Patyna. De centrale cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur.

Medezeggenschap bij Patyna