Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Missie en visie

Wij willen maximaal waarde toevoegen aan het leven van onze cliënten. We hebben wonen, welzijn, zorg en behandeling zo ingericht dat cliënten zo lang mogelijk de regie over hun leven houden.

Contact met de familieleden van onze cliënten vinden we erg belangrijk. Daarnaast willen we middenin de samenleving staan. We werken daarom veel samen met anderen, zoals het dorp of de wijk, andere zorginstellingen, het onderwijs en lokale ondernemers. Kortom: we doen het ‘mei elkoar’.