Mei elkoar!

Missie en visie

Bij Patyna staan we voor fijn wonen, welbevinden en goede zorg voor onze cliënten. Centraal in ons werken staat de unieke mens. Met onze waarden aandacht, verbinding en vertrouwen zijn we verankerd in de gemeenschappen waar we werken. We helpen elkaar en we delen. Want samen maken we een thuis. We dogge it mei elkoar!

Aandacht

Aandacht betekent volledige aandacht voor onze cliënten en hun naasten. Door onze cliënten te kennen en te begrijpen spelen we in ons werk in op hun wensen. Door echt te luisteren, zijn we er voor elkaar. Want juist door een schouderklopje, een grapje of een moeilijk moment met elkaar te delen, maken we het verschil. Ook hebben we als collega’s aandacht voor elkaar. Als team sta je sterk, samen weet je meer, samen kun je meer.

Verbinding

In onze slogan ‘mei elkoar’ zeggen we het al: we zijn met elkaar Patyna. Samenwerken met onze cliënten en hun naasten staat daarin centraal. Ook vinden we het belangrijk om met veel verschillende partijen in dorpen en wijken samen te werken. Zo staan we ‘mei elkoar’ in verbinding en kunnen we de meest liefdevolle zorg aan onze cliënten verlenen.

Vertrouwen

Vertrouwen vinden we een belangrijke kernwaarde. We zijn open en eerlijk naar elkaar. Als collega’s en naar onze cliënten en hun naasten. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Dat maakt dat we elkaar vertrouwen. We zorgen ervoor dat onze cliënten zich veilig voelen, door hen in de omgang met warmte en liefde te benaderen. Waarin wij hun kwetsbaarheid respecteren.