Mei elkoar!

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van Patyna behartigt de belangen van de medewerkers van Patyna.

Organisaties met vijftig of meer medewerkers zijn verplicht een ondernemingsraad samen te stellen. De leden worden democratisch gekozen door middel van het houden van verkiezingen. De OR controleert of de organisatie zich houdt aan wetten en regels en adviseert hierover.

De OR overlegt iedere maand met de Raad van Bestuur en heeft twee maal per maand een eigen vergadering. Daarnaast bezoeken de leden van de OR iedere maand een locatie om van de medewerkers te horen wat er leeft binnen de organisatie.