Mei elkoar!

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad zet zich in om Patyna gezond te houden waarbij de medewerkers en de organisatie het uitgangspunt zijn. De ondernemingsraad vertegenwoordigt groepen van medewerkers en groepsbelangen.

In de ondernemingsraad praten medewerkers mee over onderwerpen, zoals personeelsbeleid, facilitaire en ICT-zaken, financieel beleid en over onderwerpen die gaan over Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM).

De ondernemingsraad heeft het recht om de Raad van Bestuur te adviseren over het te voeren beleid en heeft instemmingsrecht over collectieve regels binnen Patyna. De ondernemingsraad overlegt iedere maand met de Raad van Bestuur en heeft twee maal per maand een eigen vergadering. Daarnaast bezoekt de Ondernemingsraad de locaties om zo contact te onderhouden met de achterban.