Mei elkoar!

Fixatievrije organisatie

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten zo gezond en fit mogelijk kunnen blijven. Daarom stimuleren wij dat ze waar mogelijk in beweging kunnen blijven en zichzelf kunnen redden. Met vrijheidsbeperking en gedragsbeïnvloedende medicijnen zijn wij zeer terughoudend. Als er voor de veiligheid hulpmiddelen nodig zijn, dan kiezen we voor hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk aantasten.

Beweging en bewegingsvrijheid realiseren wij door gezamenlijke inspanning, daarvoor doen we ook een beroep op de naasten van onze cliënten. Wij gebruiken bij kwetsbare cliënten geen fixatiemiddelen zoals onrustbanden, stoelgordels, verpleegdekens en spanlakens. Mochten we in een zeer uitzonderlijk geval geen goede oplossing - zonder fixatie - vinden, dan schakelen we daarvoor externe deskundigen in.

Fixatievrije organisatie