Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Organisatie en cijfers

Hieronder ziet u enkele cijfers met betrekking tot de personeelssamenstelling van Patyna in 2016. Deze samenstelling is niet een statisch gegeven, maar een dynamisch geheel, die naar behoefte kan veranderen.

Wij kijken continu hoe wij deskundig en gekwalificeerd personeel effectief en doelmatig kunnen inzetten. Wij maken hiervoor gebruik van de ‘tijdelijke’ normen voor personeelssamenstelling zoals beschreven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Door de veranderende zorgvraag zullen wij de komende jaren fors investeren om het deskundigheidsniveau van onze medewerkers omhoog te brengen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling P&O via 0515 - 853 940.

Medewerkers in dienst per categorie (31-12-2016)

Verpleging en verzorging


Leeftijdsopbouw


Gemiddelde leeftijd

Aard dienstverband


Overhead


In en uit dienst 2016


Vrijwilligers 2016


Ziekteverzuim