Mei elkoar!

Privacy

We hechten grote waarde aan uw privacy en zien het als onze taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Als zorgorganisatie verwerken we onder andere persoonsgegevens als u bijvoorbeeld cliënt bij ons bent.

We vinden het belangrijk dat het voor u duidelijk is hoe Patyna met uw persoonsgegevens omgaat, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. Hoe wij hier precies mee omgaan leest u in ons privacy en cookiereglement. Heeft u een vraag? Dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via fg@patyna.nl.

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als cliënt, dienst (wettelijke) vertegenwoordiger of bezoeker van onze website diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn:

Wilt u een beroep doen op één van uw rechten? Maak dan gebruik van de bovenstaande formulieren. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Patyna niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van uw voornoemde rechten.

Binnen een termijn van 4 weken nadat Patyna een verzoek ter uitoefening van één van uw rechten heeft ontvangen, zal Patyna u informeren. Daarbij geeft Patyna aan of en hoe aan uw verzoek gevolg wordt gegeven en zo niet, waarom niet. Als het nodig is, kan Patyna de reactietermijn van een maand verlengen. Patyna maakt dan binnen 4 weken aan u kenbaar binnen welke termijn u reactie kunt verwachten. Het uitoefenen van uw rechten is in principe kosteloos. Voor meer informatie over uw privacyrechten verwijzen wij u door naar onze privacy en cookiereglement.

Cookies

Op deze website gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Patyna beter te laten functioneren en het webbezoek te analyseren. Zo kunnen we nagaan hoeveel mensen de website hebben bezocht en via welke websites ze op onze website terecht komen. De data is niet te herleiden tot een pc of individu.