Mei elkoar!

Veranderingen Eten & Drinken

Het nieuwe beleid rondom ‘Eten & Drinken’ bij Patyna is eind 2021 goedgekeurd door de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.

In januari 2022 is de implementatie gestart. De invoering van het nieuwe beleid Eten & Drinken vindt gefaseerd per regio plaats. Na iedere regio vindt er een evaluatiemoment plaats voordat gestart wordt met de volgende regio. We verwachten maximaal een jaar nodig te hebben.

Waarom een nieuw beleid Eten & Drinken?

Mensen blijven tegenwoordig langer thuis wonen. Hierdoor is er een andere en zwaardere zorgvraag ontstaan. We zien dat onze huidige en toekomstige bewoners steeds meer de behoefte hebben aan een kleine, beschutte woonomgeving. Een andere organisatie van Eten & Drinken past hierbij.Kijkje in de keuken

Om een goed beeld te geven van het proces eten en drinken vanuit de centrale keuken in combinatie met de locatiekeukens is een filmpje gemaakt.

Het filmpje start bij de cliënt en laat zien hoe er op de locatiekeuken gebruik kan worden gemaakt van componenten van de centrale keuken in combinatie met eigen bereidde componenten. Vervolgens gaan we terug in de tijd en tonen we wat voor werkzaamheden er vóóraf worden verricht in de centrale keuken.Wat verandert er voor ...

Aan de hand van vijf fictieve personen, ook wel persona’s genoemd, is concreet beschreven welke mogelijkheden de verschillende doelgroepen van Patyna hebben, nadat de voorgenomen veranderingen in Eten & Drinken zijn doorgevoerd:

Persona 1 - Ik woon bij Patyna

Persona 2 - Ik woon niet bij Patyna maar eet er regelmatig

Persona 3 - Ik verblijf tijdelijk bij Patyna

Persona 4 - Mijn naaste woont bij Patyna

Persona 5 - Ik maak gebruik van de dagbesteding