Mei elkoar!

Veranderingen Eten & Drinken

We hebben het voorgenomen besluit genomen om onze organisatie van Eten en Drinken anders in te richten.

We zien dat onze huidige en toekomstige bewoners steeds meer behoefte hebben aan een kleine, beschutte woonomgeving. Een andere organisatie van Eten en Drinken past hier bij.

Medezeggenschap

Het voorgenomen besluit ligt momenteel bij de Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Cliëntenraad (CCR). Op basis van de reacties van de OR en de CCR neemt de Raad van Bestuur een definitief besluit. Wanneer dit zal zijn, is op dit moment nog niet bekend.

Informatiepagina

We willen graag open en transparant zijn over de aanstaande veranderingen ten aanzien van Eten en Drinken. Daarom hebben we deze informatiepagina ingericht waarop je alle informatie over het voorgenomen besluit vindt.Kijkje in de keuken

Om een goed beeld te geven van het proces eten en drinken vanuit de centrale keuken in combinatie met de locatiekeukens is een filmpje gemaakt.

Het filmpje start bij de cliënt en laat zien hoe er op de locatiekeuken gebruik kan worden gemaakt van componenten van de centrale keuken in combinatie met eigen bereidde componenten. Vervolgens gaan we terug in de tijd en tonen we wat voor werkzaamheden er vóóraf worden verricht in de centrale keuken.Wat verandert er voor ...

Aan de hand van vijf fictieve personen, ook wel persona’s genoemd, is concreet beschreven welke mogelijkheden de verschillende doelgroepen van Patyna hebben, nadat de voorgenomen veranderingen in Eten & Drinken zijn doorgevoerd:

Persona 1 - Ik woon bij Patyna

Persona 2 - Ik woon niet bij Patyna maar eet er regelmatig

Persona 3 - Ik verblijf tijdelijk bij Patyna

Persona 4 - Mijn naaste woont bij Patyna

Persona 5 - Ik maak gebruik van de dagbesteding

Brieven

Hieronder vind je de brieven, die aan de verschillende doelgroepen zijn gestuurd over de veranderingen in Eten en Drinken: