Mei elkoar!

Veranderingen Eten & Drinken

De Raad van Toezicht heeft op 1 november 2021 goedkeuring gegeven voor de nieuwe plannen rondom ‘Eten & Drinken’ bij Patyna. Eerder zijn de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad al akkoord gegaan met de plannen. Dit betekent dat we binnenkort kunnen starten met de uitvoering.

Waarom een nieuw beleid Eten & Drinken?

Mensen blijven tegenwoordig langer thuis wonen. Hierdoor is er een andere en zwaardere zorgvraag ontstaan. We zien dat onze huidige en toekomstige bewoners steeds meer de behoefte hebben aan een kleine, beschutte woonomgeving. Een andere organisatie van Eten & Drinken past hierbij.

Informatiepagina

We willen graag open en transparant zijn over de aanstaande veranderingen ten aanzien van Eten & Drinken. Daarom hebben we deze informatiepagina ingericht.Kijkje in de keuken

Om een goed beeld te geven van het proces eten en drinken vanuit de centrale keuken in combinatie met de locatiekeukens is een filmpje gemaakt.

Het filmpje start bij de cliënt en laat zien hoe er op de locatiekeuken gebruik kan worden gemaakt van componenten van de centrale keuken in combinatie met eigen bereidde componenten. Vervolgens gaan we terug in de tijd en tonen we wat voor werkzaamheden er vóóraf worden verricht in de centrale keuken.Wat verandert er voor ...

Aan de hand van vijf fictieve personen, ook wel persona’s genoemd, is concreet beschreven welke mogelijkheden de verschillende doelgroepen van Patyna hebben, nadat de voorgenomen veranderingen in Eten & Drinken zijn doorgevoerd:

Persona 1 - Ik woon bij Patyna

Persona 2 - Ik woon niet bij Patyna maar eet er regelmatig

Persona 3 - Ik verblijf tijdelijk bij Patyna

Persona 4 - Mijn naaste woont bij Patyna

Persona 5 - Ik maak gebruik van de dagbesteding