Arrangementen voor tijdelijk verblijf of tijdelijke hulp

Woont u nog zelfstandig thuis, maar kunt u daarbij (tijdelijk) ondersteuning gebruiken, dan kunt u gebruik maken van een aantal arrangementen:

Het vakantiearrangement
Tijdelijk hulp aan huis of tijdelijk logeren in een hotelkamer van een woonzorgcentrum, wanneer de familie of mantelzorger er even niet is of als u zelf op vakantie wilt in Friesland.

Logeerarrangement
Tijdelijk uit van huis en gebruik kunnen maken van zorg en alle faciliteiten en activiteiten van het woonzorgcentrum.

Herstelarrangement
Als u moet aansterken na ziekte of herstellen na een ziekenhuisopname, dan kunt u kiezen voor het herstelarrangement.

Arrangement wooncomfort met zorg
Woont u nu nog zelfstandig en wilt u verhuizen naar een woonzorgcentrum, maar heeft u geen officieel 'toegangsbewijs' (passende CIZ-indicatie) dan kunt u informeren naar de mogelijkheden van het arrangement wooncomfort met zorg.

Met het zorghotelarrangement verblijft u in een comfortabel appartement in een woonzorgcentrum, waarin u in een veilige omgeving gebruik kunt maken van goede zorg, welzijn en faciliteiten. Het arrangement wordt aangegaan voor bepaalde tijd, en wel voor de periode waarin u nog niet in aanmerking komt voor een intramurale CIZ-indicatie voor langdurig verblijf met zorg.

Voor alle informatie:
Belt u met de klantadviseurs van Patyna, tel. 0515 - 853 849 of e-mail: klantadviseur@patyna.nl.