Huishoudelijke hulp

Afwassen, bed opmaken, wassen, strijken, stofzuigen. Bent u 55 jaar of ouder en kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij de dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden, dan kunt u huishoudelijke hulp aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor een hulp in de huishouding heeft u een indicatie van de gemeente (dat wil zeggen: uw wijkteam) nodig. Hulp in de huishouding wordt namelijk gefinancierd door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor het aanvragen van een indicatie kunt u terecht bij het lokaal loket van uw gemeente. Deze beoordeelt of u in aanmerking komt voor een indicatie en bepaalt het aantal uren hulp per week.

Patyna kan u ondersteunen bij het indienen van zo'n aanvraag bij het wijkteam. Belt u met één van onze zorgbemiddelaars via 0515 - 853 845. Zij verbinden u graag door.