Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Ik ben verwijzer

U bent op zoek naar passende ondersteuning voor uw cliënt. Of u wilt een cliënt doorverwijzen naar Patyna. Hieronder vindt u specifieke verwijsinformatie.

Voor vragen kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur contact opnemen met onze zorgbemiddelaars:

Tel. 0515 - 853 845
Fax. 0515 - 241 001
E-mail. zorgbemiddeling@patyna.nl


Ik ben verwijzer

Spoedopname WLZ

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar:

0515 - 853 845 (binnen kantooruren)
0515 - 853 947 (buiten kantooruren)

Opname eerstelijnsverblijf (ELV)

Om een cliënt aan te melden kunt u gebruik maken van het volgende formulier: aanmeldformulier ELV.

Op de website www.herstelzorg.frl ziet u alle beschikbare plekken.

Thuiszorg

Uw cliënten kunnen gebruik maken van Thuiszorg Patyna. Zorg en ondersteuning in de eigen omgeving:

Lees meer

Behandelteam

Verwijzers kunnen een beroep doen op de behandelaren van het Behandelteam Patyna:

Lees meer