Mei elkoar!

Maatschappelijk werkers

De maatschappelijk werkers van het Behandelteam Patyna begeleiden en ondersteunen uw cliënt bij psychosociale problemen, die verband houden met hun ziekte en/of het wonen in een verzorgingshuis.

Onze maatschappelijk werkers zijn alleen beschikbaar voor de specialistische afdelingen Geriatrische Revalidatiezorg en Huntington.

Informatie over de maatschappelijk werker

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het behandelteam:

T. 0515 - 428 341
E. behandelteam@patyna.nl