Mei elkoar!

Specialisten ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde van het Behandelteam Patyna is een arts, die gespecialiseerd is in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen.

De specialist ouderengeneeskunde verricht werkzaamheden op de afdeling van een woonzorgcentrum en in de eerste lijn. De specialist ouderengeneeskunde is gespecialiseerd in het in kaart brengen en behandelen van multi-domeinproblematiek. Voor de behandeling wordt er intensief samen gewerkt met een multidisciplinair team (psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedie, diëtist) en kan de samenwerking gezocht worden met medisch specialisten. De specialist ouderengeneeskunde heeft intensief contact met de cliënt en zijn of haar familie, de betrokken zorgverleners en, in geval van eerstelijnszorg, met de huisarts.

Een consult aanvragen

Wilt u een consult door een specialist ouderengeneeskunde aanvragen? Dan kunt u een verwijzing sturen via Zorgdomein.

Wat kan de specialist ouderengeneeskunde voor u betekenen?

  1. De specialist ouderengeneeskunde kan als medisch adviseur worden ingezet bij het multi-disciplinaire-overleg (MDO) in het verzorgingshuis. De complexiteit van de zorgvragen in het verzorgingshuis nemen toe waardoor de kennis en expertise van een specialist ouderengeneeskunde een waardevolle bijdrage kunnen leveren.
  2. De specialist ouderengeneeskunde kan op verzoek van de huisarts een consult uitvoeren bij kwetsbare ouderen, wonend in het verzorgingshuis of in de thuissituatie. Hierbij kan een volledige domeinanalyse worden verricht om zorgvragen in kaart te brengen. Tijdens een consult gaat de specialist ouderengeneeskunde op bezoek bij de cliënt voor een gesprek en evt. lichamelijk onderzoek. Met toestemming van de cliënt wordt er meestal ook contact gezocht met mantelzorgers en betrokken zorgverleners. De huisarts wordt vervolgens van advies voorzien.
  3. De specialist ouderengeneeskunde verleent ondersteuning en scholing aan zorgteams in verzorgingshuizen. Ook kan de specialist ouderengeneeskunde sociale wijkteams ondersteunen met adviezen. Daarnaast adviseert de specialist ouderengeneeskunde op managementniveau over zaken, zoals Wet langdurige zorg, infectiebestrijding en medisch-, zorg- en behandelbeleid.
  4. Voor inzet van de specialisten ouderengeneeskunde ten behoeve van andere zaken dan behandeling/ondersteuning geldt het daartoe vastgestelde uurtarief. U kunt vrijblijvend een offerte opvragen.

Voor inzet van de specialisten ouderengeneeskunde ten behoeve van andere zaken dan behandeling/ondersteuning geldt het daartoe vastgestelde uurtarief. U kunt vrijblijvend een offerte opvragen.

Informatie over de specialist ouderengeneeskunde

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het behandelteam:

T. 0515 - 428 341
E. behandelteam@patyna.nl