Mei elkoar!

Specialisten ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde van het Behandelteam Patyna is een arts, die gespecialiseerd is in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. Zij werken samen met onze verpleegkundig specialisten.

Een groot deel van de werkzaamheden verricht de specialist ouderengeneeskunde op de afdelingen van het woonzorgcentrum. De specialist ouderengeneeskunde verricht medisch onderzoek en onderzoekt de behoefte aan paramedische zorg (psychologie, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie). Ook kunnen medische specialisten ingeschakeld worden voor advies en ondersteuning bij de behandeling van uw cliënt. De specialist ouderengeneeskunde heeft intensief contact met de familie van de cliënt.

Een consult aanvragen

Wij zijn aangesloten bij Zorgdomein. Via Zorgdomein kunt u cliënten naar ons doorverwijzen. U vindt ons eerstelijns aanbod onder Geriatrie, Ouderengeneeskunde en Paramedische zorg. Ook kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier.

Wilt u eerst overleg over een specifieke hulpvraag, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze specialisten ouderengeneeskunde via het secretariaat van het behandelteam. Uw cliënt kan bij de eigen zorgverzekeraar navragen of de behandeling wordt vergoed.

Wat kan de specialist ouderengeneeskunde voor u betekenen?

  1. De specialist ouderengeneeskunde kan als medisch adviseur worden ingezet bij het multi-disciplinaire-overleg (MDO) in het verzorgingshuis. De complexiteit van de zorgvragen in het verzorgingshuis nemen toe waardoor de kennis en expertise van een specialist ouderengeneeskunde een waardevolle bijdrage kunnen leveren.
  2. De specialist ouderengeneeskunde kan op verzoek van de huisarts een consult uitvoeren bij kwetsbare ouderen, wonend in het verzorgingshuis of in de thuissituatie. Hierbij kan een volledige medische domeinanalyse worden verricht om zorgvragen in kaart te brengen. Tijdens een consult gaat de specialist ouderengeneeskunde op bezoek bij de cliënt voor een gesprek en eventueel lichamelijk/psychiatrisch onderzoek. De huisarts wordt vervolgens van medisch advies voorzien.
  3. De specialist ouderengeneeskunde kan advies geven aan de gemeente in het kader van de WMO. Sinds 1 januari 2015 zijn meerdere voorzieningen overgeheveld vanuit de wet langdurige zorg (Wlz) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze zaken.
  4. De specialist ouderengeneeskunde verleent ondersteuning en scholing aan zorgteams in verzorgingshuizen. Ook kan de specialist ouderengeneeskunde sociale wijkteams ondersteunen met adviezen. Daarnaast adviseert de specialist ouderengeneeskunde op managementniveau over zaken, zoals BOPZ-wetgeving, infectiebestrijding en medisch-, zorg- en behandelbeleid.

Voor inzet van de specialisten ouderengeneeskunde ten behoeve van andere zaken dan behandeling/ondersteuning geldt het daartoe vastgestelde uurtarief. U kunt vrijblijvend een offerte opvragen.

Informatie over de specialist ouderengeneeskunde

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het behandelteam:

T. 0515 - 428 341
E. behandelteam@patyna.nl