Mei elkoar!

Bloemkampbus

Bloemkamp beschikt over een eigen bus. Bewoners vanuit Bloemkamp, It Menniste Skil en Huylckenstein kunnen, voor Wmo-vervoer, gebruik maken van deze bus. Onder Wmo-vervoer verstaan we onder andere:

  • Het bezoeken van familie en vrienden;

  • Het bezoeken van theater, clubs etc;

  • Boodschappen doen;

  • Reizen naar individueel geboekte vakanties;

  • Bezoeken van de kerk;

  • Het vervoer van activiteiten door de locatie georganiseerd;

  • Medische vervoer welke niet onder de vervoersmachtiging van het ziekenfonds valt


Onder de Wmo-vervoer regeling valt niet:

  • Het vervoer van opname of ontslag vanuit één van de Patyna locaties.

Kosten van de Bloemkampbus

Bewoners van Bloemkamp, It Menniste Skil of Huylckenstien kunnen, na indicering, van bovenstaande Wmo vervoersregeling gebruik maken. Voor cliënten, die revalideren, geldt dat alle gereden kilometers in rekening worden gebracht. Het tarief is € 1,00 per kilometer.

De eerste begeleider van een cliënt reist gratis mee en voor een eventuele tweede begeleider worden kosten in rekening gebracht.

Aanvragen van de Bloemkampbus

Ritten kunnen minimaal twee dagen van te voren (vóór 14.00 uur) aangevraagd worden. Voor het aanvragen zijn op de locaties speciale aanvraagformulieren te verkrijgen. Ook kan een rit via de mail aangevraagd worden: bloemkampbus@patyna.nl.

Patyna staat garant voor het vervoer in de regio (tot maximaal 70 kilometer voor een retourrit). Mocht, na een aanvraag de Bloemkampbus niet beschikbaar zijn, dan zorgt Patyna voor vervangend vervoer.

Contact

Voor meer informatie over de Bloemkampbus, of het aanvragen van een indicering Wmo-vervoersregeling, kunt u contact opnemen met Alie van der Meer via 0515-428103 of alie.vandermeer@patyna.nl.