Mei elkoar!

De cliëntenraad van Bloemkamp

De cliëntenraad van Bloemkamp behartigt de gemeenschappelijke belangen en is de spreekbuis van alle cliënten. De leden van de cliëntenraad zijn regelmatig aanwezig bij activiteiten of drinken een kopje koffie met de cliënten.

Laagdrempelig probeert de cliëntenraad, door met cliënten in gesprek te gaan, te achterhalen wat hun wensen zijn. De ervaringen van cliënten en familie worden zo nodig overlegd met de leidinggevenden van de locatie. Dit kan leiden tot acties, die de kwaliteit van zorg en ondersteuning verbeteren.

Wie zit er in de lokale cliëntenraad?

De cliëntenraad van Bloemkamp bestaat uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. Dit kan een partner, familielid of ander contactpersoon zijn. Ook kent de cliëntenraad enkele onafhankelijke leden. De cliëntenraad van Bloemkamp bestaat uit:

 • Elly Haagsma van Buuren (voorzitter)

 • Wietse de Haan (vicevoorzitter)

 • Wilma van den Brink - Bremmer

 • Sibbel de Jong

 • Marga Zuiderveld

 • Janny Roskam

 • Egbert van Nes

Wat heeft de cliëntenraad bereikt?

De cliëntenraad van Bloemkamphoudt zich bezig met verschillende onderwerpen binnen de locatie, die belangrijk zijn voor cliënten. Wij kijken terug op de volgende resultaten:

 • ongevraagd advies aangepast rookbeleid op de terrassen en bij de entree van Bloemkamp;

 • advies ontwikkeling van de nieuwe (centrale) keuken;

 • advies ontwikkeling van de afdelingskeukens;

 • ongevraagd advies aanpassing warmwater systeem;

 • betrokken bij de ontwikkeling van kleinschalig werken en wonen

 • aanwezig zijn bij en meepraten/adviseren over (het resultaat van) calamiteiten oefeningen;

 • het organiseren van koffieochtenden op de afdelingen

Contact

Wilt u meedenken over goede zorg voor cliënten? Word lid van de cliëntenraad. De cliëntenraad van Bloemkamp is te bereiken via de receptie: 0515 - 572944.