Mei elkoar!

Dagbehandeling

De dagbehandeling is er speciaal voor cliënten, die zo lang mogelijk

zelfstandig, of met hulp, thuis willen blijven wonen. Het behouden van zelfregie is daarbij het uitgangspunt van ons werken.

Voor wie is de dagbehandeling?

Dagbehandeling is bedoeld voor volwassenen met een lichamelijke beperking, zoals Parkinson, CVA of COPD. We zoeken samen met de cliënt naar activiteiten, die passen bij zijn of haar belangstelling.

Waarvoor is de dagbehandeling nuttig?

De dagbehandeling helpt cliënten om bepaalde functies te behouden of te verbeteren, bijvoorbeeld lopen, eten, drinken of met de computer werken. Hiervoor zijn meerdere behandelaren betrokken, zoals onder andere de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist of een psycholoog.

Dagbesteding

Naast dagbehandeling bieden wij ook dagbesteding aan cliënten, die door hun aandoening structuur nodig hebben of voor het ontlasten van de mantelzorger. Samen met u zoeken wij naar een zinvolle en leuke tijdsbesteding.

Gevarieerd programma

Dagbehandeling en dagbesteding biedt een gestructureerd dagprogramma met actieve en recreatieve activiteiten. Per cliënt is er een op maat afgestemd programma. U kan deelnemen aan groepsactiviteiten en individuele activiteiten.

Openingstijden en vervoer

Onze dagbehandeling is geopend van 09:30 - 16:00 uur. Het is mogelijk om gebruik te maken van vervoer van en naar huis. Wij zetten hiervoor een rolstoelbus in of er is vervoer van een taxibedrijf.

Indicatie en eigen bijdrage

Om in aanmerking te komen voor dagbehandeling is een indicatie van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) nodig. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.ciz.nl. Voor een indicatie dagbesteding kunt u terecht bij de gemeente waarin u woont. Voor dagbesteding geldt een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen.

Meer informatie

Voor vragen over aanmelden, de wachtlijst of financiering kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers via 0515 - 572 944.