Wie staan er voor u klaar?

Als u bij ons komt wonen, dan krijgt u een persoonlijk begeleider toegewezen. Hij of zij is voor u en uw familieleden het eerste aanspreekpunt voor vragen. De dagelijkse zorg wordt gegeven door onze deskundige medewerkers.

Geestelijke verzorging
Soms heeft u behoefte aan iemand die naar u luistert en met u meedenkt vanuit uw geloofs- of levensovertuiging, bijvoorbeeld bij ingrijpende veranderingen in uw leven.  De geestelijk verzorgers van Patyna helpen u verder. Neem contact op met de locatie.

Advies en Behandel Centrum Geriatrie
Ook kunt u een beroep doen op de behandelaars en ondersteuners van ons Advies en Behandel Centrum Geriatrie:

  • Diëtist
  • Ergotherapeut
  • Fysiotherapeut
  • Logopedist
  • Psycholoog
  • Bewegingstherapeut
  • Maatschappelijke werker
  • Specialist ouderengeneeskunde

Wilt u meer weten over het Advies en Behandel Centrum Geriatrie? Bekijk dan de pagina van het ABC Geriatrie of neem contact met ons op via 0515 - 428 341 of abcgeriatrie@patyna.nl