Mei elkoar!

Wonen in een aanleunwoning

Zelfstandig wonen met goede zorg in de buurt? Dat kan in één van de aanleunwoningen naast Huylckenstein in Bolsward.

De woningen, waarvoor Patyna bemiddelt, zijn eigendom van een woningcorporatie. U huurt dus van de woningcorporatie.

De aanleunwoningen van De Trochreed zijn eigendom van Elkien, de aanleunwoningen van It Uthôf van WoonZorgNederland.

De Trochreed

De 18 woningen hebben een woonkamer met keuken, een slaapkamer, een badkamer en een bergruimte met aansluiting voor de wasmachine. Er is een gezamenlijke fietsenstalling. Parkeren kan op het terrein van Huylckenstein.

It Uthof

De 18 woningen hebben een woonkamer met keuken, een slaapkamer, een badkamer en een bergruimte met aansluiting voor de wasmachine. De woningen zijn niet rolstoelvriendelijk. Er is een gezamenlijk fietsenstalling. Parkeren kan langs de weg of aan de achterzijde.

Thuiszorg Bolsward

Voor eventuele zorg kunt u een beroep doen op Thuiszorg Patyna. Onze wijkverpleegkundige stelt samen met u de zorg- en dienstverlening samen. Waar heeft u behoefte aan? Er wordt op maat een dienstenpakket voor u samengesteld.

Passend toewijzen

De woningen worden passend toegewezen. Passend toewijzen wil zeggen 'huren naar inkomen'. Hiermee wordt voorkomen dat iemand met een laag inkomen een hoge huur betaalt.

Inschrijven voor een aanleunwoning

Voor meer informatie over de aanleunwoningen, het passend toewijzen of het aanmelden, kunt u terecht bij onze zorgconsulent. Indien u dat wenst kunnen we een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Anna Wiets Brander (zorgconsulent)

T. 06 - 30797008
E. annawiets.brander@patyna.nl