Mei elkoar!

De cliëntenraad van Saxenoord

In de cliëntenraad van Saxenoord praten cliënten, of vertegenwoordigers van cliënten, mee over onderwerpen, die voor hen belangrijk zijn. De cliëntenraad van Saxenoord bestaat uit:

  • Frans Homminga
  • Afke de Jong
  • Anouschka Meerenga
  • Arjen Miedema, voorzitter
  • Liesbeth Terpstra
  • Sjoukje Terpstra
  • Jacob van Vredendaal
  • Matthijs Graafland

Contact

Heeft u ideeën over zaken die beter geregeld kunnen worden? Wilt u lid worden van de cliëntenraad? Wilt u iemand van de cliëntenraad spreken? De cliëntenraad is te bereiken via de receptie van Saxenoord: 0517 - 396 641.

De clientenraad van Saxenoord

Achter: Liesbeth Terpstra, Jacob van Vredendaal, Sjoukje Terpstra en Matthijs Graafland.

Voor: Frans Homminga, Afke de Jong, Arjen Miedema (voorzitter) en Anouschka Meerenga.