Mei elkoar!

Huurwoningen

Wilt u zelfstandig wonen met goede zorg in de buurt? Wij bemiddelen voor diverse appartementencomplexen en aanleunwoningen in de regio.

De woningen huurt u van de betreffende eigenaar. In de meeste gevallen gaat dit om een woningbouwcorporatie. Voor eventuele zorg kunt een beroep doen op Thuiszorg Patyna.

Inschrijven voor een woning

Wij verzorgen de inschrijvingen en doen de bemiddeling. Om in aanmerking te komen voor een woning, kunt u contact opnemen met onze zorgconsulent. Ook kunt u zich inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen. Indien u dat wenst kunnen we een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Anna Wiets Brander (zorgconsulent)

T. 06 - 30797008
E. annawiets.brander@patyna.nl

Veelgestelde vragen over de woningen

We hebben een lijst gemaakt met veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag hier niet tussen, neem dan gerust contact met ons op.

Wat houdt passend toewijzen in?

De overheid wil dat u een woning huurt die bij uw inkomen past. Hier heeft zij regels voor opgesteld. Deze regels vertellen u en de verhuurders tot welke huurprijs u maximaal mag huren. Dit wordt bepaald aan de hand van uw inkomen en huishoudgrootte. De term die hiervoor wordt gebruikt is 'passend toewijzen’.

Onze medewerkers zijn op de hoogte van de regels voor het passend toewijzen en komen graag bij u langs om u hierover te informeren. Zij zijn te bereiken via thuiszorg@patyna.nl of 0900-1722. 

Voor welke woningen bemiddelt Patyna?

Patyna bemiddelt voor de volgende appartementencomplexen/aanleunwoningen:

 • Frittemastate, Sneek
 • Nij Nazareth, Sneek
 • Bonifatiushuis, Sneek
 • Jonkersflat, Makkum
 • Hertekampsreed, Witmarsum
 • Nij Mariënacker 3e etage, Workum
 • Nij Stapert, Wommels
 • Nij Dekama, Weidum
 • Martenahiem, Tzum
 • Saxenstate, Franeker
 • Talma State, Heeg
 • Teatskehús, Blauwhuis
 • Nij Ylostins, IJlst
 • East Kime, Oosthem
 • It Heechhout, Bolsward
 • De Trochreed, Bolsward
 • It Uthof, Bolsward

Wat zijn de kosten om in een woning te wonen?

De woning huurt u van de betreffende eigenaar. In de meeste gevallen gaat dit om een woningcorporatie. Patyna verzorgt de inschrijvingen, beheert de wachtlijst en doet de bemiddeling. Op het moment dat u in een appartementencomplex of aanleunwoningen woont, betaalt u huur aan de eigenaar. Deze huurprijzen zijn per woning verschillend.

Welke zorg kan geboden worden?

De zorg wordt geboden door Thuiszorg Patyna. Wij kunnen u ondersteunen bij de dagelijkse verzorging, zoals wassen en aankleden. Ook kunnen wij u helpen met verpleegkundige taken, zoals wondverzorging en het innemen van medicijnen. Naast thuiszorg kunt u ook gebruik maken van onze andere diensten, zoals een hulp in de huishouding, een warme maaltijd aan huis of alarmering voor een veilig gevoel.

Onze medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden. Zij zijn bereikbaar via zorgconsulent@patyna.nl of 0900-1722. 

Wat kost de zorg?

Onder verzorging en verpleging thuis wordt de zorg verstaan die wordt verleend door verpleegkundigen. De vergoeding hiervoor wordt verstrekt vanuit de basisverzekering. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding is geen indicatie meer nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Door onze wijkverpleegkundige wordt in overleg met u een zorgplan gemaakt. In dit zorgplan wordt vastgelegd hoe vaak en welke zorg u nodig heeft. Voor deze vergoeding geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Raadpleeg voor alle voorwaarden de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.   

Voor huishoudelijke hulp ontvangt u geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Deze hulp wordt door uw gemeente toegekend. Er geldt dan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage welke door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt berekend.

Ik wil me graag inschrijven. Hoe doe ik dat?

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier. Heeft u vragen? Dan helpen onze medewerkers u graag. Zij zijn te bereiken via zorgconsulent@patyna.nl of 0900-1722.

Is er een wachtlijst?

Voor sommige woningen is er een wachtlijst. Wilt u weten hoe snel een woning beschikbaar is? Neemt u dan contact op met onze medewerkers via zorgconsulent@patyna.nl of 0900-1722. Zij beheren de wachtlijst en bepalen ook de volgorde van toewijzing. U kunt ook bij hen terecht voor algemene informatie, advies of vragen over het woon- en zorgaanbod.

Ik wil mijn huisdier graag meenemen. Mag dit?

Uw huisdier kan gewoon bij u blijven wonen als u in staat bent om zelf voor uw huisdier te zorgen en als uw huisdier geen overlast veroorzaakt.

 

Kan ik een woning bekijken?

Op het moment dat er daadwerkelijk een woning voor u beschikbaar is wordt u gebeld door de zorgconsulent. Er vindt dan eerst een bezichtiging plaats en vervolgens beslist u of u de woning accepteert of niet.