Mei elkoar!

Kosten voor wonen en zorg

Wanneer u bij Patyna komt wonen, dan krijgt u te maken met kosten voor wonen en zorg. Een groot deel van de zorgkosten wordt vergoed vanuit de overheid (Wet langdurige zorg); het overige gedeelte betaalt u middels een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK.

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen, uw indicatie en uw persoonlijke situatie. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vindt u een eenvoudig rekenprogramma waarmee u een schatting van uw eigen bijdrage kunt maken.

Extra producten en diensten
Op diverse locaties bieden wij extra producten en diensten, waardoor het wonen nog comfortabeler wordt. Zo bieden we dagjes uit en organiseren we diverse activiteiten. Voor al deze extra producten of diensten betaalt u zelf de kosten. U beslist natuurlijk altijd zelf waar u wel of geen gebruik van wilt maken.

De extra producten en diensten, die wij bieden, verschillen per locatie. Ook de prijzen kunnen variëren. Voor meer informatie en de precieze producten, diensten en bijbehorende prijzen kunt u terecht bij de locaties zelf. Alle centrale kosten staan op de centrale tarievenlijst.