Mei elkoar!

De cliëntenraad van Avondrust

De cliëntenraad is er voor de cliënten/bewoners van Avondrust. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen en is de spreekbuis van alle cliënten.

De leden van de cliëntenraad organiseren huiskamergesprekken met de bewoners en contactmomenten met familie en/of contactpersonen. Hiermee probeert de cliëntenraad te achterhalen wat de wensen van de cliënten en hun familieleden en contactpersonen zijn.

De op deze wijze opgedane ervaringen en informatie worden zo nodig overlegd met de leidinggevenden van de locatie. Dit kan leiden tot acties, die de kwaliteit van zorg en ondersteuning verbeteren.

Wie zit er in de lokale cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. Dit kan een partner, familielid of ander contactpersoon zijn. Er is een onafhankelijke voorzitter. De cliëntenraad bestaat uit:

 • Dhr. W.J. Schoon (voorzitter)
 • Dhr. Y. Hempenius (vice-voorzitter)
 • Mevr. M. Kuperus (secretaris)
 • Mevr. C.M. Quax
 • Mevr. H. Nagel-Tijmstra
 • Dhr. R. Paauw

Vanuit de werkorganisatie van Avondrust ondersteunt mevr. J. Feenstra-Dijkstra de cliëntenraad als notuliste.

Wat heeft de cliëntenraad bereikt?

De cliëntenraad houdt zich bezig met verschillende onderwerpen binnen de locatie, die belangrijk zijn voor cliënten. Met het oog daarop heeft de cliëntenraad o.a. advies uitgebracht over:

 • De benoeming van leidinggevenden voor Avondrust
 • Het plan van aanpak n.a.v. de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek
 • Het vernieuwen van de geluidsinstallatie in het restaurant
 • De inrichting van de serre (dagbesteding)
 • Het groot onderhoud van de toiletten in het gebouw

Contact

Wilt u meedenken over goede zorg voor cliënten? Word lid van de cliëntenraad. De cliëntenraad is te bereiken via de heer W.J. Schoon, tel. 06-27652775 of e-mail: wim.marga@ziggo.nl