Mei elkoar!

Sneek

Sneek is een levendige stad en geniet vooral bekendheid als watersportcentrum. De stad is goed te bereiken met de auto en het openbaar vervoer.

Sneek heeft een centrumfunctie in de regio. Dat betekent dat de stad allerlei voorzieningen heeft, zoals winkels, een ziekenhuis, een theater en verschillende clubs en verenigingen.

In Sneek hebben we negen locaties, waar u kunt wonen:


kleinschalige zorgwoningen

Anna Paulownastraat

Naar Anna Paulownastraat

woonzorgcentrum en aanleunwoningen

Bonifatiushuis

Naar Bonifatiushuis

kleinschalige zorgwoningen

De Waterman

Naar De Waterman

woonzorgcentrum

Dr. Wumkeshûs

Naar Dr. Wumkeshûs

woonzorgcentrum en aanleunwoningen

Frittemahof

Naar Frittemahof

woonzorg- en behandelcentrum

Ielânen

Naar Ielânen

woonzorgcentrum

Noorderhoek

Naar Noorderhoek