Mei elkoar!

De cliëntenraad van Aylva State

De cliëntenraad van Aylva State behartigt de gemeenschappelijke belangen en is de spreekbuis van alle cliënten. De leden van de cliëntenraad zijn regelmatig aanwezig bij activiteiten of drinken een kopje koffie met de cliënten.

Laagdrempelig probeert de cliëntenraad, door met cliënten in gesprek te gaan, te achterhalen wat hun wensen zijn. De ervaringen van cliënten en familie worden zo nodig overlegd met de leidinggevenden van de locatie. Dit kan leiden tot acties, die de kwaliteit van zorg en ondersteuning verbeteren.

Wie zit er in de lokale cliëntenraad?

De cliëntenraad van Aylva State bestaat uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. Dit kan een partner, familielid of ander contactpersoon zijn. Ook kent de cliëntenraad enkele onafhankelijke leden. De cliëntenraad van Aylva State bestaat uit:

  • Dhr. G. Terpstra (voorzitter)
  • Mevr. L. Bruinsma-Dijkstra
  • Mevr. A.M. de Vries
  • Mevr. G. van de Witte-Hager
  • Mevr. B. van Dijk-Tilstra

Wat heeft de cliëntenraad bereikt?

De cliëntenraad van Aylva State houdt zich bezig met verschillende onderwerpen binnen de locatie, die belangrijk zijn voor cliënten. Wij zijn bijvoorbeeld trots op de volgende resultaten:

  • Ringleiding in 'de Ontmoeting'
  • Veiligheid trappenhuis; plaatsing van draai- en schuifpoorten

Contact met de cliëntenraad

Wilt u meedenken over goede zorg voor cliënten of wilt u lid worden van de cliëntenraad? De cliëntenraad van Aylva State is te bereiken via de receptie: 0517-531456.