Mei elkoar!

Wonen in een aanleunwoning

Zelfstandig wonen met goede zorg in de buurt? Dat kan in één van de aanleunwoningen aan de Hertekampsreed.

De woningen, waarvoor Patyna bemiddelt, zijn eigendom van woningcorporatie Elkien. U huurt dus van Elkien.

De 40 woningen grenzen aan woonzorgcentrum Aylva State. Als bewoner kunt u gebruik maken van de faciliteiten en activiteiten in Aylva State, zoals de dagbesteding en het restaurant.

De woningen hebben een woonkamer met keuken, een slaapkamer en een ruime badkamer. De woningen op de begane grond hebben een kleine tuin, de overige woningen een balkon. Aan de voorkant van het complex is ruimte om te parkeren. Ook is er een overdekte fietsenstalling.

Thuiszorg Witmarsum

Voor eventuele zorg kunt u een beroep doen op Thuiszorg Patyna. Onze wijkverpleegkundige stelt samen met u de zorg- en dienstverlening samen. Waar heeft u behoefte aan? Er wordt op maat een dienstenpakket voor u samengesteld.

Passend toewijzen

De woningen worden passend toegewezen. Passend toewijzen wil zeggen 'huren naar inkomen'. Hiermee wordt voorkomen dat iemand met een laag inkomen een hoge huur betaalt.

Inschrijven voor een aanleunwoning

Voor meer informatie over de aanleunwoningen, het passend toewijzen en het aanmelden kunt u contact opnemen met onze zorgconsulent. Indien u dat wenst kunnen we een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Anna Wiets Brander (zorgconsulent)

T. 06 - 30797008
E. annawiets.brander@patyna.nl