Mei elkoar!

Wommels

Wommels is een dorp in de gemeente Súdwest Fryslân. In Wommels hebben we één locatie, waar u kunt wonen met zorg: Nij Stapert.

Het voormalige gemeentehuis wordt momenteel verbouwd tot appartementencomplex voor senioren: Nij Walpert. De voorlopige planning is dat het appartementencomplex eind 2020 in gebruik genomen kan worden.woonzorgcentrum en aanleunwoningen

Nij Stapert

Naar Nij Stapert

appartementencomplex

Nij Walpert

Naar Nij Walpert