Mei elkoar!

Welkom bij

NIJ STAPERT

Sybren de Vlasstrjitte 3

8731 CX Wommels

0515 - 334 141

info@patyna.nl


Over de locatie

Aan de rand van Wommels vindt u woonzorgcentrum Nij Stapert. In Nij Stapert kunt u zoveel mogelijk het leven leiden zoals u gewend bent, aangevuld met goede zorg, handige voorzieningen en leuke activiteiten.

Het woonzorgcentrum bestaat uit 34 appartementen. De appartementen hebben een woonkamer, een badkamer en een keuken. Nij Stapert is een actief onderdeel van de dorpsgemeenschap en de sfeer in het zorgcentrum is bijzonder levendig. U zult hier dan ook regelmatig mensen uit het dorp aantreffen, die een bezoek brengen aan bijvoorbeeld de kapper of het dagcentrum. In de zomer is Nij Stapert het middelpunt van de Freule, dé belangrijkste kaatspartij voor jongens tussen 14 en 16 jaar.

Aanleunwoningen

Aan Nij Stapert grenzen aanleunwoningen. De aanleunwoningen zijn eigendom van een woningcorporatie. U huurt dus van de woningcorporatie. Voor eventuele zorg kunt een beroep doen op Thuiszorg Patyna. Lees hier meer over het wonen in een aanleunwoning.

Wat is er te doen?

In Nij Stapert wordt veel georganiseerd. We horen graag wat u leuk vindt om te doen, want wij organiseren graag activiteiten, die aansluiten bij wat u en uw medebewoners leuk vinden.

Benieuwd naar het activiteitenprogramma? Klik hier.

Wie staan er voor u klaar?

Bij ons kunt u rekenen op persoonlijke zorg door onze betrokken en deskundige medewerkers. Zij staan 24 uur per dag voor u klaar. Ons uitgangspunt is dat u zoveel mogelijk de eigen regie houdt. Dit betekent dat u aangeeft wat u wel en niet prettig vindt. Wij proberen daar op aan te sluiten.

Uw aanspreekpunt

Als u bij ons komt wonen, dan heeft u een eigen contactpersoon. Hij of zij maakt u wegwijs in Nij Stapert en al uw zorgvragen kunt u aan hem of haar stellen. De eerst verantwoordelijke verzorgende is ook het aanspreekpunt voor uw verwanten.

Behandelteam Patyna

Voor specialistische zorg kunt u terecht bij het Behandelteam Patyna. Het behandelteam bestaat uit diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten, (GZ-)psychologen, bewegingstherapeuten, maatschappelijk werkers, verpleegkundig specialisten en specialisten ouderengeneeskunde.

Geestelijke verzorging

Soms kan het prettig zijn om met iemand te spreken over uw gevoelens en ervaringen. Iemand, die u de ruimte geeft om uw verhaal te vertellen. Met een geestelijk verzorger kunt u over uzelf en uw situatie praten. Voor geestelijke verzorging kunt u contact opnemen met Jenny Smit.

Het cliëntendossier

We maken gebruik van een elektronisch cliëntendossier. In dit dossier leggen we samen met u en/of uw contactpersoon de zorg en behandeling, die u ontvangt, vast. Het dossier is afgestemd op uw persoonlijke wensen en behoeften en is leidend voor uw behandeling en verblijf. Veranderen uw wensen en behoeften? Dan stellen we het dossier bij. Zo sluit de zorg altijd aan op uw persoonlijke situatie. U kunt het cliëntendossier altijd inzien.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Nij Stapert behartigt de gemeenschappelijke belangen en is de spreekbuis van alle cliënten. De leden van de cliëntenraad komen regelmatig bij de cliënten op bezoek en proberen zo te achterhalen wat de wensen van de cliënten en eventueel hun familieleden zijn. Lees hier meer over de cliëntenraad van Nij Stapert.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Graag tot ziens in Nij Stapert!

Nynke werkt in Nij Stapert en vertelt via een eigen pagina op Facebook over de activiteiten en belevenissen op de locatie:

Nynke van Patyna