Mei elkoar!

De cliëntenraad van Nij Stapert

De cliëntenraad van Nij Stapert behartigt de gemeenschappelijke belangen en is de spreekbuis van alle cliënten. De leden van de cliëntenraad komen regelmatig bij de cliënten op bezoek en proberen zo te achterhalen wat de wensen van de cliënten en eventueel hun familieleden zijn.

Wie zit er in de lokale cliëntenraad?

De leden van de cliëntenraad hebben zoveel als mogelijk een familieband of band gehad met bewoners van Nij Stapert of zijn bekend met het verzorgen van ouderen of hebben uit andere hoofde een achtergrond met ouderen en/of binding met Patyna.

De cliëntenraad bestaat van Nij Stapert bestaat uit:

  • Cor Valkema (voorzitter)
  • Margreet van Bommel
  • Janke Twijnstra
  • Halbe Overal
  • Baukje Okkema
  • Djoke Smids
  • Baukje de Jong

Contact

Wilt u meedenken over goede zorg voor cliënten? Word lid van de cliëntenraad. De cliëntenraad van Nij Stapert is te bereilen via de receptie van Nij Stapert: 0515-334141.