Mei elkoar!

Aan het woord: wijkverpleegkundigen Bolsward

dinsdag 5 november 2019

Cliënten zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is het doel van de wijkverpleegkundigen van Thuiszorg Patyna. Wie in Bolsward en omgeving woont en thuis professionele zorg nodig heeft, kan terecht bij wijkverpleegkundigen Els, Agnes en Angela.

Een verzoek om zorg begint vaak met een huisbezoek vertelt Els. “Samen met de cliënt inventariseren we de zorgvraag. We kijken altijd eerst wat een cliënt nog zelf kan en wil en of er eventueel hulpmiddelen zijn die ondersteuning kunnen bieden. Daarna kijken we welke bijdrage het netwerk van de cliënt kan leveren. Vervolgens kijken we welke zorg wij kunnen bieden.” Thuiszorg Patyna levert een uitgebreid pakket aan zorg. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en aankleden. Maar ook verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging en medicatiebegeleiding, behoort tot de mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor personenalarmering en hulp in de huishouding. “Onze zorg is erop gericht om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten”, vult Agnes aan. “Dat lukt het beste als de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie houdt. Het is de uitdaging om de zorg zo af te stemmen dat het bij de cliënt past.”

De wijkverpleegkundigen werken veel samen met andere partijen in de regio, zoals de gebiedsteams van de gemeente, het behandelteam van Patyna en dementienetwerk Tinz. Daarnaast is er structureel overleg met de praktijkondersteuner van de huisarts. Els: “Samen bekijken we welke cliënten in aanmerking komen voor een preventief huisbezoek. Zo houden we de vinger aan de pols en kunnen we sneller inspelen op zorgvragen. Cliënten waarderen dit heel erg.” Naast hun coördinerende taak gaan de wijkverpleegkundigen ook regelmatig zelf ‘op route’. Agnes: “Ik vind het belangrijk om op de hoogte te blijven van het welzijn van de cliënten. Daarom ga ik regelmatig bij de cliënten langs en vraag ik hoe het gaat of waar ze tegenaan lopen. Zodat we de zorg eventueel kunnen bijstellen mocht dat nodig zijn. Andersom ben je dan ook een luisterend oor voor al hun vragen. De lijntjes met de familie van de cliënt zijn bovendien kort; zij kunnen meelezen in het elektronisch zorgdossier.”

Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen de thuiszorg krijgen de wijkverpleegkundigen volop de ruimte om te leren. Angela: “Ik werk nog niet zo lang bij Patyna, maar wat mij meteen opviel is dat Patyna veel mogelijkheden biedt om jezelf te ontwikkelen. De zorg wordt steeds complexer. Ook zien we steeds meer cliënten met psychische problemen. Als we ons in een bepaald onderwerp willen verdiepen, bijvoorbeeld door een cursus te volgen, dan kan dat. Dat is erg fijn.”

Nieuw kantoor in 't Oegehûs

In Bolsward en omgeving levert Thuiszorg Patyna zorg aan ruim 100 cliënten. De zorg wordt geleverd door drie zelfsturende teams. Vanaf medio november verhuist het thuiszorgteam van De Trochreed en It Uthof van woonzorgcentrum Huylckenstein naar ’t Oegehûs aan de Sneekerweg in Bolsward. “Met het nieuwe kantoor willen we beter zichtbaar zijn”, legt Angela uit. “Zodat mensen, die meer willen weten over de zorgmogelijkheden, op een laagdrempelige manier bij ons binnen kunnen lopen.”