Mei elkoar!

Aanpassing rookbeleid Patyna

vrijdag 11 juni 2021

Vanaf 1 juli 2021 voert Patyna vanwege landelijke wetgeving een wijziging door in het rookbeleid. De gebouwen en terreinen van Patyna zijn vanaf dan rookvrij, met uitzondering van de appartementen van de bewoners en cliënten. Bewoners/cliënten en (bezoekende) partners van bewoners/cliënten mogen tot 1 januari 2026 voorlopig, maar onder voorwaarden, blijven roken in de eigen appartementen.

In bepaalde locaties wordt al niet meer gerookt in de eigen appartementen, maar in speciale rookruimten. Dit is ook niet langer mogelijk vanwege de aanpassing in het rookbeleid. Er is wel een uitzondering. Bewoners of cliënten die op medische gronden roken of medicinale cannabis gebruiken, mogen dit blijven doen. Het is de Specialist Ouderengeneeskunde (SOG) of de Verpleegkundig Specialist (VS) van Patyna die het roken en/of het gebruik van medicinale cannabis voorschrijft of toestaat.

Waarom Patyna rookvrij?

Binnen Patyna werken we elke dag aan het welzijn van de bewoners en cliënten, want bij ons staat welzijn centraal. Door de beleidswijziging voldoet Patyna aan landelijke wetgeving, dat voorschrijft dat roken in en rondom openbare gebouwen vanaf 1 juli 2021 niet meer toegestaan is. Organisaties worden verder verplicht om uiterlijk in 2030 totaal rookvrij te zijn.

We hebben een duidelijke route uitgestippeld, van 2021 tot en met 2025, om stapsgewijs te komen tot een gezonde en (vrijwel) rookvrije zorgomgeving in januari 2026. We voeren dit de komende jaren in fases uit. Bewoners, cliënten, medewerkers en bezoekers kunnen op die manier langzaam wennen aan de nieuwe situatie.

Download de folder voor meer informatie of kijk op www.patyna.nl/rookvrij