Mei elkoar!

Activiteiten op Wereld Alzheimer Dag 2019

vrijdag 20 september 2019

Zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Verschillende locaties van Patyna besteden hier aandacht aan door activiteiten te organiseren met en voor bewoners. Dit jaar met het landelijk thema ‘samen bewegen’.

De locaties Bloemkamp, Huylckenstein en It Menniste Skil in Bolsward gaan een spel doen met bewoners. ‘DobbelFit’ is een spel die kennisvragen en beweeg-opdrachten bevat. Samen lachen en bewegen staat hierbij voorop.

Locatie Ielânen in Sneek gaat twee keer een Memorywalk doen. Er kan worden gestart op twee verschillende tijden en er is keuze uit drie routes. Familieleden zijn ook zeer welkom.

Thuiszorg Witmarsum en locatie Aylva State delen Alzheimerspeldjes uit aan de cliënten van de thuiszorg en voor bewoners intern. Deze vergeet-mij-niet-speldjes worden uitgedeeld met een mooi gedicht erbij.

Locatie Nij Mariënacker in Workum organiseert ballroomdansen voor bewoners en familie. Daarnaast kan er drankje worden gedronken bij de familieborrel.

Locatie Finke in Koudum heeft verschillende activiteiten bedacht voor bewoners. Zo gaan ze volgende week op maandagmorgen bewegen op muziek, dinsdagmiddag sjoelen, woensdagmorgen vindt er gymnastiek plaats en zaterdag gaan de voetjes van de vloer met The Blizzards. Daarnaast vindt er donderdag, vrijdag en zaterdag de hele dag een herfstwandel-speurtocht binnen plaats.