Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Aylva State hijst de regenboogvlag

vrijdag 9 november 2018

Woonzorgcentrum Aylva State in Witmarsum staat donderdag 15 november stil bij het thema diversiteit in de ouderenzorg. De roze loper ligt uit en de regenboogvlag hangt in top.

In de middag wordt het spel 'Wie van de drie' gespeeld met acteurs om het onderwerp op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. “We merken dat homoseksualiteit nog steeds een taboe is bij vele ouderen en dit zien we graag anders”, vertelt Wendy Livsey, teamleider in Aylva State. “Daarom willen we dit onderwerp preventief onder de aandacht brengen zodat alle huidige en toekomstige bewoners van Aylva State, welke geaardheid dan ook, fijn bij ons kunnen wonen.” Het programma wordt georganiseerd in samenwerking met Centrum Tûmba en COC Friesland.