Mei elkoar!

Bestuursvoorzitter Johan Krul stopt bij Patyna

dinsdag 4 februari 2020

Bestuursvoorzitter Johan Krul zal per 1 mei 2020 onze organisatie verlaten. Krul is sinds november 2015 actief voor Patyna. ‘Ik ben trots op ruim 4 jaar Patyna. We hebben met alle Patynezen mooie resultaten neergezet.’

Krul maakt de overstap naar Jeugdhulp Friesland. ‘Een andere zorgsector kwam op mijn pad, de jeugdzorg. Met mijn ervaring als oud gemeenteman kan ik in deze sector ‘veel verschil’ gaan maken.’ 

Jouke Tamsma, voorzitter van de Raad van Toezicht van Patyna: ‘We kijken met trots terug wat er de afgelopen jaren is neergezet bij Patyna. We zijn Johan zeer erkentelijk voor alles wat hij voor Patyna heeft gedaan, met name de grote rol die hij gespeeld heeft bij het creëren van één fusieorganisatie. Ook de ambitie om op vernieuwende wijze met elkaar te werken aan fijn wonen en goede zorg in het werkgebied van Patyna was van grote toegevoegde waarde. We hadden Johan nog graag langer als bestuurder van Patyna begroet en zijn verheugd dat hij zich voor de zorg in Friesland blijft inzetten.'