Mei elkoar!

Bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

woensdag 25 november 2020

Op dinsdag 24 november heeft de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) met drie inspecteurs een aangekondigd bezoek gebracht aan locatie Ielânen in het kader van de reguliere toetsing van het infectiepreventie en antibioticabeleid. Daarnaast had de inspectie ook aandacht voor het COVID-19 beleid in verpleeghuisinstellingen.

Conclusie van de inspectie
De inspectie is heel positief, vindt Patyna een mooie organisatie en heeft veel waardering voor de aanwezige deskundigheid, betrokkenheid en passie. Er is veel getraind, gecoached en in gang gezet zoals onder andere de deskundigen infectiepreventie, de aandachtsvelders, de locatieverpleegkundigen en de COVID-coaches. Ook de COVID-zorg van Patyna vindt de inspectie zonder meer goed. Het is nu van belang dat alle acties die we hebben uitgezet gewaarborgd worden. Dit doen we door middel van de PDCA cyclus. 

Trots
De Raad van Bestuur is trots op het positieve beeld dat de IGJ heeft teruggekoppeld over de organisatie en medewerkers van Patyna. Alle medewerkers van Patyna werken op dit moment ontzettend hard en doen hun uiterste best in deze barre tijden. We kunnen dan alleen maar trots zijn.