Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Campagne: (ont)regel de zorg

donderdag 29 november 2018

Afgelopen dinsdag namen vijf medewerkers van Patyna deel aan de eerste bijeenkomst van de campagne "(ont)regel de langdurige zorg". Doel van deze campagne is om de regeldruk in de zorg te verlagen door binnen de eigen organisatie onnodige registraties in beeld te brengen en aan te pakken. Met als uiteindelijk doel: minder regels, meer tijd voor zorg.

Zorgmedewerkers verliezen hun vertrouwen als men de regels of formulieren niet meer begrijpt, met andere woorden ‘snappen of schrappen’. Er werd gekeken welke registraties echt nodig zijn en wat echt moet worden opgeschreven.

De vijf deelnemers waren erg enthousiast over deze eerste schrapsessie en de campagne. Patyna wil ook minder regels en meer tijd voor zorg en gaat hier verder mee aan de slag.

Externe regeldruk
De schrap- en verbetersessies moeten ervoor zorgen dat de regeldruk binnen de organisatie verminderd wordt. Daarnaast moeten ook op landelijk niveau de regels worden aangepakt. VWS en sociale partners hebben afgesproken daar gezamenlijk actie in te ondernemen.

Meer informatie
Op de website van Actiz vindt u meer informatie over de campagne en de schrapsessie.