Mei elkoar!
Waarmee
kunnen
wij u
helpen?
Klik hier

Cheque voor beweegtuin Teatskehûs

woensdag 25 april 2018

Bewegen is belangrijk, ook voor ouderen. Een beweegtuin zorgt ervoor dat ouderen meer bewegen. Josina van der Schaaf, teamleider van het Teatskehûs in Blauwhuis, kwam op het idee om een beweegtuin aan te leggen bij het Teatskehûs. "De tuin vrolijkt de bewoners en de omgeving op, het zorgt voor een huiselijke sfeer."

Zowel de bewoners van het Teatskehûs als inwoners van Blauwhuis kunnen gebruik maken van de tuin. Rabobank steunt eenmalige projecten waarvan de inwoners in de regio kunnen profiteren, daarom nam Josina contact op met de Rabobank. De Rabobank reikte op woensdagochtend 25 april een cheque van €2.500 uit aan het Teatskehûs.